Võimalik pettus

16.11.18 20:16

Ma sain aru küll, et allolevas kirjas pole tegemist reaalse ostjaga, vaid tegelasega, kes ilmselt tahab tšekiga mingi summa minu arvele tekitada, millest mina tema tarnijale päriselt osa tasuksin, misjärel selguks, et tšekil katet pole ja nõutakse kogu summa tagasi. Eks paistab, millise skeemiga ta täpselt lagedale tuleb. Viimane kiri oli, et summa on juba teel. Kui poleks vaja varude eest maksta, siis ei oleks ka selliseid pettureid. Siis ei oleks ka täitureid mitte 8 ega 4, vaid 0. Siis poleks “Karistusseadustikus” paragrahvi 209. Siis ei kuluks aega manageerimise peale, et kuidas kindlustada või millist isikut vastutavaks toppida või mis arvel kirjas on, sest arveid ei olekski. Võimalik, et sel juhul mõni tegelane, kes täna on täitur või ment või pankur, juhiks mõnd tänavajõuku või oleks sellise jõugu liige, ent kuna välja pressida pole mõtet, siis nad püüaksid varusid peitu panna ja neid valvama hakata, et selline süsteem tekiks, kus nad saaksid ikkagi olla oma rollis. Sellist inimprahti on kõige enam, kui arvata nende hulka ka passiivsed inimesed, kes leiavad, et just nii ongi mugav ja tore elada ja seda tuleb toetada. See on nagu taifuun, mis liikvel olles purustab või kaasa haarab, mis teekonnal ees. Sellist taifuuni ei saa ka peatada, tuleb vaid kuskile pakku minna, et ise mitte selle alla jääda. Üks taifuun vaibub, tuleb teine. Teistsuguste reeglitega, mis ainult vormilt erinevad. Tassivad ka kuuse platsile ja laulavad:

“Püha öö, õnnistud öö,

kõik on maas, raha sees,

pankur valvab ja täituril seal,

hingab euroke põlvede peal,

maga sa patuste rõõm,

maga sa patuste rõõm!”

--

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
peacecop kalmer:

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.