Seatud kooskõlastamata piirangud

Siia juttu lisan noppeid mind otseselt puudutavate väliste inimeste poolt minuga kooskõlastamata mulle kehtestatud piirangute suhtes.

mina 20210819:

Kas ma saan õigesti aru, et te lähete kaasa diskrimineerimispropagandaga, et saavutada olukord, milles ühiseid teenuseid tohivad tarbida ainult inimesed, kes on oma keha kinkinud sundlõpetatud riigile? Ülikool on teaduspõhine avalik asutus ja selle juhid ega muud töötajad ei tohiks alluda diletantidest nimetatud riigi tegelaste propagandale, mille ainus teaduspõhisus põhineb katsetel, kuidas mõjutada inimesi propaganda ja hirmutamise kaudu. Juba juuli viimases päevas saatsin teile kirja, et te sellist propagandat ei teeks. Ometi olete sellega jätkanud ja ähvardate neid üliõpilasi, kes pole oma keha ära kinkinud, suuremate piirangutega kui neid, kes on. Pole vist vaja enam üle korrata neid õigusaktide sätteid, millega sellised korraldused vastuolus on. Pole vist vaja ka enam üle korrata, et Covid-19 ei ole inimestele ohtlikum kui hirmutamine ning ei ole põhjustanud suuremaid kaotusi, kui oli olukord enne seda. Mina vastutan nii palju, kui mul teadlikult on võimalik vastutada, enda mõtete, sõnade ja tegude eest ning ei luba enda kehaga teha meditsiinilisi eksperimente, kui ma pole nende eksperimentide ohutuses mu kehale veendunud ja kui nende eest ei pakuta finantsilist hüvitust. Šveitsis Baseli Ülikooli juures õppides ma osalesin meditsiinilistes katsetes tasu eest ja need olid sellised katsed, mis olid mu kehale ohutud: mõõdeti kopsumahtu ja kuulmist. Kui aga midagi süstitakse kehasse, ei saa me väita, et see on pikas perspektiivis kehale ohutu ja seni ei ole seda ka mitte keegi suutnud tõestada, et see on ohutu. Mina olen makse maksnud ja mul on õigus nende eest saada vastuteeneid ja kui ma neid ei saa, siis soovin oma maksud tagasi. Ma pole mitte kunagi olnud nõus endale piirangute seadmisega, mille suhtes pole minuga kokku lepitud. Isegi õppelepingus ei ole sellist korraldust sätestatud, millele allolevalt viitan, mistõttu peangi selguse huvides vajalikuks teile oma positsiooni selgitada. Ma tulen õppima heas usus ja heast tahtest ning ootan sama vastu. Loodan, et ma ei pea ette võtma vastusamme, sest ma teen seda, kui mind sunnitakse spetsiifiliselt riietuma, piirama oma õhutarbimist koos soodsa keskkonna tekitamisega bakterite arengule, süsti vastu võtma või testima keha. Kui juba testida, siis testida kõige võimaliku suhtes ja siis polekski muuks enam ressursse, eks?

Konkreetselt allolevate punktide kohta: Kui lähiõppes on viibinud koroonaviiruse kandja, siis mina ei isoleeri ennast, sest ma vastutan enda keha eest ise. Ma võin kanda tuhandeid viiruseid ja igaüks peaks ise oma keha tugevuse eest vastutama, mitte delegeerima seda kindlustajatele või preparaatidele meie loomulikus elukeskkonnas. Te ei sätesta, mille suhtes vaktsineerimata. Kaitsemaski kannan siis, kui ilma ohustaksin enda keha nagunii, nt kui lihvin klaasfiibrit või tühjendan tolmukotti või värvin, mitte siis, kui ma lihtsalt vestlen teiste inimestega või kuulan neid, kui need inimesed ei ole tõestatult mulle ohtlikud.

On 19.08.21 17:37, Tallinna Ülikool wrote:

Vaktsineeritud tudeng võib jätkata lähiõppes osalemist ka siis, kui lähiõppes on viibinud koroonaviiruse kandja. See tähendab, et isolatsiooni peab jääma vaktsineerimata tudeng. Vaktsineeritud üliõpilane peab jääma isolatsiooni siis, kui ta on haigestunud või kui tal esinevad haigustunnused. Õppejõud ei pea tagama veebiõppe võimalust isolatsioonis viibijatele.

Ülikooli siseruumides on tudengitel kohustus kanda kaitsemaski ning registreerida enda osalemine õppetegevuses.

20210819 avaldati teos Nädala pärast laieneb maskikandmise ja COVID tõendite esitamise kohustus, millest noppisin välja mulle olulise lõigu:

Endiselt on maskikandmise kohustusest vabastatud kuni 12-aastased lapsed või kui suu ja nina katmine on tervislikel või muudel olulistel põhjustel vastunäidustatud.

Mul on muu oluline põhjus.

Ühtlasi, kui meilt midagi nõutakse, siis nõudja peab tõendama, et tal on õigus meilt midagi nõuda. Teatavasti suvaline inimene, kes avalikus siseruumis viibib, ei ole vast õigustatud suvaliselt teiselt inimeselt tõendit küsima. Mulle tundub, et küsida võib vaid selle siseruumi valdaja, haldaja või töötaja. Ja kui ta küsib mul tõendust selle kohta, et minu keha on vaktsineeritud, siis peab ta ise enne mulle näitama tõendi, et tema keha on vaktsineeritud. Samuti võib mul tekkida kahtlus teiste haiguste suhtes, mida ta võib mulle suhtlemise kaudu edasi anda:

a conversation between a visitor and a worker of a restaurant regarding to vaccination proofs

Irja Lutsar väitis Telegram.ee 54. taskuhäälingu vestluses, et vaktsineeritud inimesi ei saavat samamoodi testida nagu vaktsineerimata inimesi, sest nende kehades olevat vaktsiini tõttu juba antikehad ja seetõttu tuvastataks nad kõik nakatunuks. Samuti väitis ta, et vaktsineeritud inimesed võivad edasi kanda viirust. Mulle meeldiks siinkohal taas meenutada sarja The 100, mille teises hooajas elas punt inimesi mäe sees. Nende kehad polnud välise liigsuure radiatsioonitasemega kohanenud, mistõttu sinna mäkke filtreeriti õhku. Kui me nüüd asuksime sellises ruumis, mida ühendab väliskeskkonnaga kaks õhufiltrit, millest üks on taadeldud ja teist taadelda ei saa, siis saame ainult ühe puhul olla enam-vähem kindel, et see kas toimib või ei. Teise toimivust saame vaid usaldada. Ja kui see teine osutub praagiks, oleme kõik surmale määratud. Kui mittevaktsineeritud inimeste puhul saame nakatumist teatud ebakindla tõenäosusega kindlaks määrata, siis vaktsineeritud inimeste puhul on see tõenäosus null, mis viib loogilise järelduseni, et kui me tahaksime turvalist õppekeskkonda, ei tohiks me mitte ühtki vaktsineeritud kehaga õpetajat ega õpilast sinna keskkonda lubada.

Üldjuhul olevat keelatud avalikustada teavet selle kohta, kas töötaja on vaktsineeritud, kas töötajat on testitud ning mis on testitulemus. Kui õpetaja õpetab koolis, siis on ju teada, et ta on kas vaktsineeritud või ta keha on testitud ja testitulemus on olnud negatiivne, sest muidu ta ei õpetaks seal!

Väljavõte teosest Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations:

The Assembly thus urges member States and the European Union to:

7.1 with respect to the development of Covid-19 vaccines:

7.1.5 put in place independent vaccine compensation programmes to ensure compensation for undue damage and harm resulting from vaccination;

7.3 with respect to ensuring a high vaccine uptake:

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so;

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

7.3.3 take early effective measures to counter misinformation, disinformation and hesitancy regarding Covid-19 vaccines;

7.3.4 distribute transparent information on the safety and possible side effects of vaccines, working with and regulating social media platforms to prevent the spread of misinformation;

7.3.5 communicate transparently the contents of contracts with vaccine producers and make them publicly available for parliamentary and public scrutiny;

7.5 with respect to ensuring the monitoring of the long-term effects of Covid-19 vaccines and their safety:

7.5.2 use vaccination certificates only for their designated purpose of monitoring vaccine efficacy, potential side effects and adverse events;

Väidetakse, et magnetiseeritus võib olla tingitud teatud tervisehäiretest, et raud koguneb kuskile. Antud juhul kinnitub münt sinna, kus luu, aga sinna ei kinnitu, kus all on tühimik. Minule ei kinnitunud ka sinna, kus on luu. Samas veidi kõrval ka ei jäänud kinni, küll aga sinna, kus on n-ö kolmas silm.

Kui turvateenuse osutaja pöördub, siis vastavalt Turvaseaduse paragrahvile 26 peab ta end tutvustama ja esitama töötõendi.

Vastavalt kuulsale teosele COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud on avalikus siseruumis kohustus kanda kaitsemaski. Avalikus siseruumis on särgiga, kuid terviklikult katmata peaga, kaasa arvatud näoga inimene. Vastavalt sellisele kirjeldusele ta kannab kaitsemaski. Mis on selles juhtumis kaitsemask ja mis on kandmine?

--

--

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
peacecop kalmer:

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.