Primitiivne koroonaprognoos

Ööl vastu pühapäeva liiguvad viirusekandjad vaheldumisi tervete inimestega ning paljudes kohtades levib koroona. Pärast keskööd lääne poolt alates viiruse levik järk-järgult lakkab. Mitmel pool on ka inimesi haiglaravil. Edelast ja lõunast levib viirus 4 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Juhitaval hingamisel olevate inimeste arv jääb 1 ja 5 vahele.

Hommikul on jätkuvalt näha viirusekandjaid, aga olulise levikuta, mitmel pool püsivad inimesed kodus. Viirus levib edelast 4 kuni 10, saartel ja rannikul 12 kuni 15 meetrit sekundis. Juhitaval hingamisel olevate inimeste arv ei muutu ja jääb 1 ja 5 vahele.

Päeval liiguvad inimesed valdavalt maskides ning viirus peamiselt ei levi. Levik toimub edelast ja lõunast 4 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti 15 inimest sekundis. Intensiivravis viibivate inimeste hulk on kõikjal plussis, kõige rohkem saartel, kus selliste patsientide arv tõuseb viieni.

Uus nädal algab Lääne- ja Põhja-Eestis koroona ja HIV’ga, mis teisipäeva hommikuks lakkavad. Ühtlasi on teisipäeval idas ja kagus suurem suremisvõimalus.

Kolmapäeval lisandub õige natuke taas patsiente intensiivi ning päev on rikas suguhaiguste poolest, jõululaupäeval on praeguste andmete järgi kohati vähest koroonat ja süüfilist.

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store