Poliitterror

Alljärgnev lugu ilmus esmalt Facebookis 15 September 2014.

30 a tagasi AÜ tekitas Al-Quaeida, et takistada NL-l võimu võtmist Kesk-Aasia lõunaosas. Neid treeniti, neid rahastati, neile anti varustust. Nad jäid ja võtsid ise võimu. Nii kaua oli kõik AÜ jaoks tore, kuni kaubeldi dollarites ja nafta voolas. Siis aga otsustas Hussein hakata naftat müüma eurode eest. Vaja oli ettekäänet, et Hussein maha võtta. Selleks mindi Kuveiti kaitsma rääkides maailmale, et Husseinil on tuumarelva arendus pooleli. Mis sellest, et AÜ-l endal on sitaks tuumarelvi, aga teistel ju ei tohi olla! Aga tuumarelva arendust ei leitudki. Al- Quaeida sai endiselt AÜ-lt pappi ja need psühhopaatidest mässulised tapsid nii Husseini kui ta perekonna ning dollar oli selleks korraks päästetud. Muidugi tapeti üksjagu tsiviliste maha ja sõdureid ka. Tubli Eesti andis ka oma panuse Iraagi rahva orjastamisse. Al-Quaeida arenes ja millalgi sai AÜ aru, et nad ei kontrolli enam enda loodud terroriorganisatsiooni. Seda on tunnistanud ka Hillary Clinton. Nüüd oli vaja uut põhjust, et minna maadesse, Al-Quaeida (või kutsume seda siis ISIS-ks) võimust oli võtnud. Maailmale oli jällegi vaja näidata, et need terroristid tegid midagi kohutavat ja nüüd minnakse neid hävitama. Selleks lavastati “9/11”, rahvas jäi uskuma ja ilma kongressi nõusolekuta läks presidendi otsusel NATO Afganistani. Juba eelnevalt oli paika pandud plaan vallutada seitse riiki, et need oma järelevaatamise alla saada. Seitse riiki, milles on AÜ-d huvitavaid maavarasid. Tänaseks päevaks me teame, et need seitse riiki on enam-vähem vallutatud juba. Aga mitte üksi. Ikka mässuliste kaasabil. Ja kes on mässulised? Need samad ISIS-e tegelased. Seega rahastas AÜ edasi ISIS-t ka veel sel aastal võideldes teisalt ISIS-e vastu. Aga ISIS-t on AÜ-le vaja, et tekitada vallutatavates maades selle abil kaos ja maailmale näidata, et kohalik rahvas pole olukorraga rahul. Need ISIS-e psühhopaadid ei saa aru, et neid kasutatakse ära — alul antakse raha ja varustust, siis minnakse neile kallale. Seetõttu nad süüdistavadki Läänt nende vastu suunatud sõjalises tegevuses, mis vastab tõele. Lääs on valla päästnud koletise, et ise koletisena rahvaid orjastada. Võime luua mudeli ja kujutada ette, et mul on maa, mida Sa tahad kätte saada. Sa palkad päti, kes tuleb mu maale ja paneb metsa põlema — mure. Järgnevalt räägid Sa teistele, et ma ei saa oma maa valvamisega hakkama ja hävitan loodusvarasid — vastutoime. Lahenduseks pakud, et võtad mu maa enda kaitse alla ja lööd mu minu maalt minema. Muidugi võid Sa nüüd küsida, et kuidas me sellist tsiviilvaidlust kohtus ei lahenda ja miks ma ei tõesta, et ma ei pannud ise oma metsa põlema. Aga AÜ jaoks ei kehti tsiviilreeglid. Kuna enamus orjastatud rahvast usub Ameerika Unelmasse, siis keerab rahvas pöidlad allapoole. Muide, niimoodi käitus üks tennisemängijate seltskond minu suhtes hiljuti. Inimene, kellele ma ei meeldinud, lavastas mure, valetas mu kohta teistele, teised uskusid ja lahendus oli minu karistamine asja eest, mida ma ei teinud. Ma jätsin nad heameelega sinnapaika, et mitte enda ümber koguda negatiivset energiat. Samamoodi tuleb meil jätta sinnapaika vabamüürlased, kes neid kuritegusid maailmas toime panevad ja toetavad ning luua oma parem maailm. Kas siis CAMERON on süüdi? On küll. Aga mitte pea mahavõtmises, vaid suure hulga rahva orjastamise toetamises. Need ISIS-e psühhopaadid võtavad seda orjastamist tõsiselt rünnakuna endi vastu, sest peavad end osaks sellest maailmast. Ometi pole meie jaoks nendel kahel rühmitusel vahet muud, kui et üks ütleb avalikult välja, teine tegutseb salaja.

 • Janek Maat
 • Sa ajad kõik asjad segi!
 • 1. Kuiveti ei mindud kaitsma, vaid Kuveit ise kutsus maailma appi. Iraak oli Kuveiti sissetunginud. Seal toimus lausröövimine ja looduse lagastamine (naftapuurtornid pandi põlema)! Lahesõda toimus 2. august 1990 kuni 28. veebruar 1991.
 • 2. Ja sel ajal ei olnud eurot! Euro võeti kasutusele 1. jaanuaril 1999 elektroonilise valuutana pankades ja ettevõtetes. Sularahana tuli euro käibele 1. jaanuaril 2002.
 • 3. Mitte tuumarelvi, vaid keemiarelvad!
 • 4. Al-Qaeda ei tapnud Saddam Husseini. Hussein hukati avalikult peale kohtu poolt määratud surmanuhtlust!
 • 5. 9/11 juhtus 11.09.2001. Saddam Hussein hukati 30.12.2006.
 • Edasi ma ei viitsi!
 • Kalmer Piiskop
 • Tõepoolest, punkt 1 toimus ja kuna Kuveidi inimeste piinamine ja hävitamine toimus Husseini juhtimisel, siis tuleb sellele tegevusele anda negatiivne hinnang. Kuveit vabastati. Mis edasi? Miks AÜ ei lahkunud, vaid hävitas Iraagi taristu valetades maailmale, et Hussein arendab tuumarelva? Või keemiarelva, vahet pole ses kontekstis — neid relvi ei leitud
 • 2000. a otsustas Iraak hakata müüma naftat eurode eest. 2001. a tekitati “9/11”, mille ettekäändel viis AÜ oma väed sisse nii Afganistani kui 2003. a Iraaki. AÜ väed tapsid Husseini pere ja Hussein võeti kinni. Husseini käsul oli toime pandud inimsusevastaseid kuritegusid ja ta hukati kohtuotsusega. AÜ aga tegutseb hoolimata oma inimsusevastastest kuritegudest süüdimatult edasi.
 • Janek Maat
 • Faktide esitamisel tuleb olla täpne.
 • Kalmer Piiskop
 • SEe ei muuda tõsiasja, et CAMERON-l lasub süü rahvaste orjastamises ja ISIS-l peade mahavõtmises.
 • Janek Maat
 • Aga Tony Blair, Gordon Brown?
 • Kalmer Piiskop
 • Kinnitamata andmetel ka BLAIR. Ma ei tea, kes on BROWN, tean, et on mingid mürgitooted olemas, mida nimetatakse “brownie”-ks, kui tema on nende taga, siis ka. Ühesõnaga kes tahes vabamüürlaste käsilane, seega kes iganes pankur või võimur või jahimees.
 • Janek Maat
 • Nii suvaliselt käikbki?
 • Kalmer Piiskop
 • Mida veel vaja on?
 • Janek Maat
 • Süü määramine.
 • Kalmer Piiskop
 • Igaüks, kes oma tegevusega kedagi kahjustab, on süüdi, iseasi, kas talle see süü määratakse või mitte — see looduslikult lasub tal.
 • Janek Maat
 • Sinu järgi piisast staatusest: pankur, võimur, jahimees, …
 • Kalmer Piiskop
 • aa, jah, piisab küll

--

--

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
peacecop kalmer:

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.