Allolev unenägu avaldati esmalt Facebookis 5 June 2012. Tähenduslik on, et just niimoodi ma õpetan praegu oma õpilasi harilikke osaamärasid lihtsustama. Asusin matemaatikat õpetama kuus aastat peale unenägu, kui seda unenägu üldse ei mäletanud.

Olin kuskil lumises metsakülas Meelise krundil. Tal on seal suvemaja. Väga eraldatud kant on, üksildane ja puha. Ja mul oli seal vaja telkida.

Tegelikult mõtlesin, kas telkida või mitte. Arvasin, et valikut pole. Telkimiseks oleks pidanud mingi maalapi lumest puhastama. Kujutasin siis ette üht sirgete seintega uuristatud maalapikest.

Hakkasime ühe teise mehega otsima sobivat kohta. Maja eest läks läbi kruusatee, mis oli lumine nagu kogu ümbritsev…


Tonight, a significant meeting opened up my mind for thoughts that bother me until I’ll have written them down. I had bought a cheese burger in a gas station and returned to my car holding the burger in my hand. While opening the door of my car, I saw a slightly overweight man in dark holding a white plastic bag in his hand approaching my car. I entered my car and put the burger into a holder between seats. The man reached my car and turned to me. …


20160210

Unenägu

Kaks saarekest paiknevad lähestikku. Kaardil olev alumine saar on suurem ja sellel on ka suurem küngas. Künkal seisavad aiamajad. Saare vasakpoolsest otsast kulgeb lai teerada paremale mööda künka nõlva alla lõppedes trepiga. Künkale saab ka mööda kaht haru, kuid seal pole treppe. Raja vasakpoolses otsas on liiklusmärk, millega tähistatakse, et vasakul on soo. Tegelikult on see järv või tiik. Teine saar on suure saarega ühendatud silla abil. Väiksemal saarel on ka küngas, ent maju seal pole. Sild kulgeb umbes sealt, kuhu jõuab välja suure saare trepp. Nende vahele jääb veel vare.

Varemes on kunstiteosed. Need on nagu eri juppidest…


Try this using the keyboard layout "et"! It doesn't work as there's no separate key for backtick and it works with "shift". One can only write some text using it, copy-paste doesn't work. Highlighting a text and writing a backtick just replaces the text by the backtick.


OPPT Eesti

29 January 2015

Algne politseivande (https://www.riigiteataja.ee/akt/28537) tekst:

“Mina,………………….., astudes politseiteenistusse,

ees- ja perekonnanimi

annan vande jääda ustavaks rahvale ja Eesti Vabariigile. Täidan ausalt ja kohusetruult oma ametikohuseid õiguskorra kaitsel. Juhindun kõrvalekaldumatult Eesti Vabariigi seadustest. Hoian teenistusalast saladust.

Tõotan politsei ülesannete täitmisel rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult. Tõotan teenida jõudu säästmata oma rahvast ja riiki. Tõotan vajaduse korral anda oma elu rahva ning Eesti Vabariigi eest.”

Plakat “ÕIGUSE JÕUD”
Plakat “ÕIGUSE JÕUD”

Juhin tähelepanu eelkõige mitmemõttelisele lausele: “Tõotan teenida jõudu säästmata oma rahvast ja riiki.” Meenutagem politseiplakatit ÕIGUSE JÕUD! Kas ta tõotab teenida jõudu, ilma et ta säästaks oma rahvast ja riiki? Või ta tõotab…


Allolevalt kirjutan üles unes kogetud väljendid.

20201203: gerd ritsik

20201211: eksponentringid

20201211:

20201212: henel helm sai õpetaja karika

20201216: vihjeks WiseMile’le alustas Hiinas tegutsemist suure parfüümi kompanii

20201224: marta aluse ilusad punaste küüntega varbad

20201225: Lagedi gettingi heliotroopne

20201228: katrin, eduard vilde teose naistegelane

20210102: eublio YouTube’i kanal

20210103: mängib beiterass

20210106: hotelsport

20210129: conalisa

20210130: kert plank (endine kert kingo)

20210211: outnesday, .dao (Dagestan)

20210214: jaanus tukk (Sportlandi juht)

20210217: Deltell (ajakiri, mis oli varem Nexuse heleni ja merilyni ajakiri Tell)

20210222: Kairi (suure kondiga blond tennisemängija, kes väitis, et kausskeelestuga reketiga ei tohi mängida, sest annab ilmselt liiga…


I just upgraded my Ubuntu from 18.04 to 20.04 and write down what I had to do afterwards to make things work.

Whiteboard

I use a shared whiteboard for teaching and thinking. My whiteboard is whitebophir. Earlier, I had installed it as a system service. System service files reside in /etc/systemd/system/. For whatever reason, it wasn’t started and I restarted it:

sudo systemctl restart whitebophir.service

Why wasn’t it started? Because it wasn’t enabled. How to enable?

sudo emacs /etc/systemd/system/whitebophir.service
...
[Install]
WantedBy=multi-user.target
...
sudo systemctl enable whitebophir
sudo systemctl start whitebophir.service

I noticed that changes weren’t stored. …


Stend plakatitega.
Stend plakatitega.
Leia pildilt üleskutse klubisse liitumiseks! Kus asub see stend?

2020. aastal alustasin arvutiteaduse klubi korraldamist Harkujärve Põhikoolis oktoobris. Septembris läksin küll klubi tutvustama õpilastele, ent polnud, kellele tutvustada. Esmalt liitusid klubiga kaks varasemat osalejat, kes kaasasid hiljem oma klassikaaslase. Kuna seekord kooliarvuteid kasutada ei saanud, tassisin kaasa enda kaht sülearvutit ning igal osalejal oli olemas ka enda pisem süler. Toimetasime kaks korda nädalas, kumbki kord sada minutit järjest vahepealse silmadepausiga. Alul oli meie baasiks trepiotsa klassiruum, kust meid ühel päeval välja aeti, kuna kardeti ilmselt arvutite nakatumist kroonviirusega. Ühtlasi sulgeti terve kooli hoonekompleks ja me kolisime oma tegevused internetti.

Tegevused

Ubuntu kaasajastamine

Ubuntu on avatud lähtekoodiga kasutajasõbralik operatsioonisüsteem ja selleks, et toetada…


Ööl vastu pühapäeva liiguvad viirusekandjad vaheldumisi tervete inimestega ning paljudes kohtades levib koroona. Pärast keskööd lääne poolt alates viiruse levik järk-järgult lakkab. Mitmel pool on ka inimesi haiglaravil. Edelast ja lõunast levib viirus 4 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Juhitaval hingamisel olevate inimeste arv jääb 1 ja 5 vahele.

Hommikul on jätkuvalt näha viirusekandjaid, aga olulise levikuta, mitmel pool püsivad inimesed kodus. Viirus levib edelast 4 kuni 10, saartel ja rannikul 12 kuni 15 meetrit sekundis. Juhitaval hingamisel olevate inimeste arv ei muutu ja jääb 1 ja 5 vahele.

Päeval liiguvad inimesed valdavalt maskides ning viirus…


Allolevat juttu inspireeris mind kirjutama ühe väljakuulutatud riietuskoodiga sündmuse kogemine YouTube’i vahendusel.

Maskeraadi kombinatsioonid

Tore on näha, kui palju on julgeid ja teadlikke õpetajaid, kes näitavad end välja endana kasvõi ainult näo poolest, et kui vaataja nime järgi ei tea, siis näo järgi vast ikka tunneb hiljem ära, kui tahab vastava valdkonna võitjalt nt nõu küsida. Ei tea, kuidas see on lahendatud moslemimaades, aga seal võib täitsa olla, et inimesed suudavadki silmavaatest aru saada, kellega on tegemist. Kui nii, siis meil on väga palju veel arenguruumi. Hiinas lahendavad selle probleemi meie eest arvutid oma tehisintellektiga:

Jaapani tudengid olevat arendamas sellist maski…

peacecop kalmer:

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store