Alljärgnev lugu ilmus esmalt Facebookis 15 September 2014.

30 a tagasi AÜ tekitas Al-Quaeida, et takistada NL-l võimu võtmist Kesk-Aasia lõunaosas. Neid treeniti, neid rahastati, neile anti varustust. Nad jäid ja võtsid ise võimu. Nii kaua oli kõik AÜ jaoks tore, kuni kaubeldi dollarites ja nafta voolas. Siis aga otsustas Hussein hakata naftat müüma eurode eest. Vaja oli ettekäänet, et Hussein maha võtta. Selleks mindi Kuveiti kaitsma rääkides maailmale, et Husseinil on tuumarelva arendus pooleli. Mis sellest, et AÜ-l endal on sitaks tuumarelvi, aga teistel ju ei tohi olla! Aga tuumarelva arendust ei leitudki. Al- Quaeida sai endiselt AÜ-lt pappi…


Alljärgnev lugu ilmus esmalt 10 September 2016 Facebookis.

Lugesin, et inkassotegelased püüavad kaasata n-ö kolmandaid osapooli, et saada andmeid teiste osapoolte kohta. Tegelikult on inkassotegelased ise kolmas osapool, st nendega pole lepingut teisel osapoolel. Nad püüavad kaasata neljandaid. Sageli puudub ka teine osapool ja esimene osapool sõlmib inkassaatoriga lepingu kolmanda osapoole suhtes, mis on õiguslikult kehtetu. Kuna paljud inimesed pole oma õigustest teadlikud või tõlgendavad neid sissenõudja kasuks, siis õnnestubki inkassaatoritel finantse koguda hirmutamise alusel. Vahel kaasatakse mitte inkassaator, vaid kohtutäitur. Ka tema on kolmas osapool ning kui teisel osapoolel temaga leping puudub, ei ole täituril õiguslikku alust midagi sisse…


Hakkan siia juttu lisama arutelusid mind otseselt puudutavate väliste inimeste poolt minuga kooskõlastamata piirangute suhtes.

mina 20210819:

Kas ma saan õigesti aru, et te lähete kaasa diskrimineerimispropagandaga, et saavutada olukord, milles ühiseid teenuseid tohivad tarbida ainult inimesed, kes on oma keha kinkinud sundlõpetatud riigile? Ülikool on teaduspõhine avalik asutus ja selle juhid ega muud töötajad ei tohiks alluda diletantidest nimetatud riigi tegelaste propagandale, mille ainus teaduspõhisus põhineb katsetel, kuidas mõjutada inimesi propaganda ja hirmutamise kaudu. Juba juuli viimases päevas saatsin teile kirja, et te sellist propagandat ei teeks. Ometi olete sellega jätkanud ja ähvardate neid üliõpilasi, kes pole oma keha…


20210129

Nägin põnevat und seriaalina. Oli mingi maalapp, mida tuldi ründama. Eemalt oli kuulda kaitsjate venekeelseid hõikeid. Vahepeal mõned noored inimesed tulid maalapil asuvasse hoonesse, olid viga saanud. Keegi mainis, et ründajatele valetati, et tegemist olevat erastatud maalapiga, et oleks õigus seda kaitsta. Hästi palju rahvast oli kogunenud maalapile. Peagi hakati ründama õhust. Helikopter kuue sünkroonis drooniga enda ümber lendas hästi madalalt laastudest ehitatud torni kohale ja torn purunes. Seejärel hakati ründama kõrgeid mände, mille all olime. Saime kuidagi ära sealt tänavale, mis oli kaetud friikartulite ja paprikaviiludega koheseks söömiseks. Mõni võttis poole inimese suuruse hõbepaberist pambuga kaasa kuuma sööki…


Alljärgneva jutu saatsin Katrin Piiriseljale 30.01.20 11:03.

Kui õpilane teeb lahenduse teistmoodi võrreldes slaidil esitatud nõudmistega, kas siis teda tuleb karistada selle eest? Ei tohiks olla vahet, mismoodi tulemuseni jõutakse. Ühele meeldib üks lahenduskäik, teisele teistsugune. Mida rohkem lahendusvõimalusi tuntakse, seda efektiivsemalt õpilane matemaatikat rakendada saab.Kas 30 / 5 * 60 / 15 = 2 * 12 on tõesti vale? Matemaatikas õpetame ikka, kuidas protsesse lihtsamaks teha, selleks ju matemaatika ongi või kuidas? Ja kui õpilasele on lihtsam niimoodi mõelda, miks peaksime talle keelama seda? Ühele on lihtsam korrutada 6 * 4, teisele 2 * 12…


16.11.18 20:16

Ma sain aru küll, et allolevas kirjas pole tegemist reaalse ostjaga, vaid tegelasega, kes ilmselt tahab tšekiga mingi summa minu arvele tekitada, millest mina tema tarnijale päriselt osa tasuksin, misjärel selguks, et tšekil katet pole ja nõutakse kogu summa tagasi. Eks paistab, millise skeemiga ta täpselt lagedale tuleb. Viimane kiri oli, et summa on juba teel. Kui poleks vaja varude eest maksta, siis ei oleks ka selliseid pettureid. Siis ei oleks ka täitureid mitte 8 ega 4, vaid 0. Siis poleks “Karistusseadustikus” paragrahvi 209. Siis ei kuluks aega manageerimise peale, et kuidas kindlustada või millist isikut vastutavaks toppida…


16.11.18 20:16.

Püha öö, õnnistud öö,

kõik on maas, raha sees,

pankur valvab ja täituril seal,

hingab euroke põlvede peal,

maga sa patuste rõõm,

maga sa patuste rõõm!


Alljärgnev jutt on saadetud 15.11.18 04:19 kahele inimesele.

Olen korduvalt mõelnud sellele, et teil kahel pole kuskil registris vara seetõttu, et see on kirjutatud teise isiku nimele. Iga kord jõudsin järeldusele, et see on suletud ring, sest kui too teise isiku omanik tahaks ka võitlema asuda, siis ta ei saaks seda teha. Kuni mulle tuli nüüd mõte, millest järgnevalt arutlen.

On karjainimesed, kes tahavad olla orjad. Nad ei hakka võitlema. Neid on palju.

On inimesed, kes ei taha olla orjad ja on kuulutanud end mitteorjaks. Meil oli 2016. a alguses tugev punt selliseid inimesi, kuni see lagunes. Meil olid hooandjad…


Alljärgneva jutu postitasin Facebooki 1 August 2014.

Tuleks üldse kaotada ära mõisted “tööandja” ja “töövõtja”. Mida rohkem vahendajaid vahel, seda ebatõhusam logistika ja igaüks ju tahab vahelt, seega toode on lõpptarbija jaoks seda kallim. Kui töötegija suhtleks otse kliendiga, nagu tehakse taludes või mööbeldajad teevad või korilased või veebiarendaja või treenerid või tegelikult kes iganes, siis klient maksab teenuse või kauba eest otse töötegijale ja korras. Saab klient soodsalt toote ja pole ka töötegijal kellegi peale pahane olla, sest tema ju tegi ja kui tema kaup ei lähe, tuleb tal midagi muuta.

Niimoodi saab tegutseda ka rühmiti. Nt viis inimest…


Allolev unenägu avaldati esmalt Facebookis 5 June 2012. Tähenduslik on, et just niimoodi ma õpetan praegu oma õpilasi harilikke osaamärasid lihtsustama. Asusin matemaatikat õpetama kuus aastat peale unenägu, kui seda unenägu üldse ei mäletanud.

Olin kuskil lumises metsakülas Meelise krundil. Tal on seal suvemaja. Väga eraldatud kant on, üksildane ja puha. Ja mul oli seal vaja telkida.

Tegelikult mõtlesin, kas telkida või mitte. Arvasin, et valikut pole. Telkimiseks oleks pidanud mingi maalapi lumest puhastama. Kujutasin siis ette üht sirgete seintega uuristatud maalapikest.

Hakkasime ühe teise mehega otsima sobivat kohta. Maja eest läks läbi kruusatee, mis oli lumine nagu kogu ümbritsev…

peacecop kalmer:

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store