Try this using the keyboard layout "et"! It doesn't work as there's no separate key for backtick and it works with "shift". One can only write some text using it, copy-paste doesn't work. Highlighting a text and writing a backtick just replaces the text by the backtick.


OPPT Eesti

29 January 2015

Algne politseivande (https://www.riigiteataja.ee/akt/28537) tekst:

“Mina,………………….., astudes politseiteenistusse,

ees- ja perekonnanimi

annan vande jääda ustavaks rahvale ja Eesti Vabariigile. Täidan ausalt ja kohusetruult oma ametikohuseid õiguskorra kaitsel. Juhindun kõrvalekaldumatult Eesti Vabariigi seadustest. Hoian teenistusalast saladust.

Tõotan politsei ülesannete täitmisel rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult. Tõotan teenida jõudu säästmata oma rahvast ja riiki. Tõotan vajaduse korral anda oma elu rahva ning Eesti Vabariigi eest.”

Plakat “ÕIGUSE JÕUD”
Plakat “ÕIGUSE JÕUD”

Juhin tähelepanu eelkõige mitmemõttelisele lausele: “Tõotan teenida jõudu säästmata oma rahvast ja riiki.” Meenutagem politseiplakatit ÕIGUSE JÕUD! Kas ta tõotab teenida jõudu, ilma et ta säästaks oma rahvast ja riiki? Või ta tõotab…


Allolevalt kirjutan üles unes kogetud väljendid.

20201203: gerd ritsik

20201211: eksponentringid

20201211:

20201212: henel helm sai õpetaja karika

20201216: vihjeks WiseMile’le alustas Hiinas tegutsemist suure parfüümi kompanii

20201224: marta aluse ilusad punaste küüntega varbad

20201225: Lagedi gettingi heliotroopne

20201228: katrin, eduard vilde teose naistegelane

20210102: eublio YouTube’i kanal

20210103: mängib beiterass

20210106: hotelsport

20210129: conalisa

20210130: kert plank (endine kert kingo)

20210211: outnesday, .dao (Dagestan)

20210214: jaanus tukk (Sportlandi juht)

20210217: Deltell (ajakiri, mis oli varem Nexuse heleni ja merilyni ajakiri Tell)

20210222: Kairi (suure kondiga blond tennisemängija, kes väitis, et kausskeelestuga reketiga ei tohi mängida, sest annab ilmselt liiga suure hoo)

20210222: NfhcoPo (kaasaskantav läpakast väiksem printer)

20210223: avid (Avita, õpetamissüsteem)

20210224: Rock The Firestarter (East 17 laul)


I just upgraded my Ubuntu from 18.04 to 20.04 and write down what I had to do afterwards to make things work.

Whiteboard

I use a shared whiteboard for teaching and thinking. My whiteboard is whitebophir. Earlier, I had installed it as a system service. System service files reside in /etc/systemd/system/. For whatever reason, it wasn’t started and I restarted it:

sudo systemctl restart whitebophir.service

Why wasn’t it started? Because it wasn’t enabled. How to enable?

sudo emacs /etc/systemd/system/whitebophir.service
...
[Install]
WantedBy=multi-user.target
...
sudo systemctl enable whitebophir
sudo systemctl start whitebophir.service

I noticed that changes weren’t stored. …


Stend plakatitega.
Stend plakatitega.
Leia pildilt üleskutse klubisse liitumiseks! Kus asub see stend?

2020. aastal alustasin arvutiteaduse klubi korraldamist Harkujärve Põhikoolis oktoobris. Septembris läksin küll klubi tutvustama õpilastele, ent polnud, kellele tutvustada. Esmalt liitusid klubiga kaks varasemat osalejat, kes kaasasid hiljem oma klassikaaslase. Kuna seekord kooliarvuteid kasutada ei saanud, tassisin kaasa enda kaht sülearvutit ning igal osalejal oli olemas ka enda pisem süler. Toimetasime kaks korda nädalas, kumbki kord sada minutit järjest vahepealse silmadepausiga. Alul oli meie baasiks trepiotsa klassiruum, kust meid ühel päeval välja aeti, kuna kardeti ilmselt arvutite nakatumist kroonviirusega. Ühtlasi sulgeti terve kooli hoonekompleks ja me kolisime oma tegevused internetti.

Tegevused

Ubuntu kaasajastamine

Ubuntu on avatud lähtekoodiga kasutajasõbralik operatsioonisüsteem ja selleks, et toetada…


Ööl vastu pühapäeva liiguvad viirusekandjad vaheldumisi tervete inimestega ning paljudes kohtades levib koroona. Pärast keskööd lääne poolt alates viiruse levik järk-järgult lakkab. Mitmel pool on ka inimesi haiglaravil. Edelast ja lõunast levib viirus 4 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Juhitaval hingamisel olevate inimeste arv jääb 1 ja 5 vahele.

Hommikul on jätkuvalt näha viirusekandjaid, aga olulise levikuta, mitmel pool püsivad inimesed kodus. Viirus levib edelast 4 kuni 10, saartel ja rannikul 12 kuni 15 meetrit sekundis. Juhitaval hingamisel olevate inimeste arv ei muutu ja jääb 1 ja 5 vahele.

Päeval liiguvad inimesed valdavalt maskides ning viirus…


Allolevat juttu inspireeris mind kirjutama ühe väljakuulutatud riietuskoodiga sündmuse kogemine YouTube’i vahendusel.

Maskeraadi kombinatsioonid

Tore on näha, kui palju on julgeid ja teadlikke õpetajaid, kes näitavad end välja endana kasvõi ainult näo poolest, et kui vaataja nime järgi ei tea, siis näo järgi vast ikka tunneb hiljem ära, kui tahab vastava valdkonna võitjalt nt nõu küsida. Ei tea, kuidas see on lahendatud moslemimaades, aga seal võib täitsa olla, et inimesed suudavadki silmavaatest aru saada, kellega on tegemist. Kui nii, siis meil on väga palju veel arenguruumi. Hiinas lahendavad selle probleemi meie eest arvutid oma tehisintellektiga:

Jaapani tudengid olevat arendamas sellist maski…


Ükskord soovisin ühe digitaalse õppekeskkonna kohta teada, kas teistel õpetajatel on kogemusi. Vastus laekus ainult õppejuhilt: “Leppisime koolis septembri algul kokku, et kasutame õppetöös järgmisi keskkondi: Google Classroom ja Meet ning Stuudium Opiqu ja Teraga.” Teine kord, kui keegi küsis, kas Zoomi ei tohi kasutada, saime kõik samast allikast vastusteks: “Me oleme praegu kokku leppinud, et Zoomi ei kasuta.” ja “Oleme kokku leppinud, et veebitunniks kasutame Meet´i.” See olukord juhtis mind mõtisklema, mis on kokkulepe.

Mõistan kokkuleppena ehk lepinguna selle leppe kõikide osaliste ühist arusaama leppe sisust ja sellega täielikku nõustumist vabatahtlikult. …


Ei ole veel ma selles eas,
et nii vara hommikul tööl
võiksin seista klassi ees siin.

Sa mine nüüd ja meeles pea
numbreid, tähti, kuigi neid näed,
kaasa neid koolist ei vii!

See hetk on sulle imeilus bioloogia,
küllap mulle siin õhtuni
sellest räägiksid sa…

Kuid pole veel ma selles eas,
et nii vara hommikul tööl
tahvli kõrval seista võiks ma.

Sa oled hea, rohkem kui hea,
ning võib olla, et ootuse eest
ka tasuks tunnid kord saad…

See hetk on sulle imetabane füüsika,
küllap mulle siin õhtuni
sellest räägiksid sa…

Ei ole veel ma selles eas, et nii vara…


Seitsmes oktoobripäev 2020. aastal oli see päev, kui sain kirja, mis oli mõeldud tervitusrea järgi kõikidele Eesti koolidele. Kirja oli koostanud keegi, kelle eesnimi on Andmekaitse ja perenimi on Inspektsioon. Või kui Andmekaitse pole inimene, siis võime käsitleda kirja autorina ka robotit, sest tänapäeval oskab tehisintellekt luua uusi laule, teha pilte mitteeksisteerivatest inimestest, kassidest, autodest ja mööbliesemetest, luua uudiseid — miks siis mitte ei võiks selline robot, mille nimi on Andmekaitse Inspektsioon koostada kirja ja adresseerida Eesti koolidele!

Siiski tundus, et keegi inimene on selle kirja autor. Et teada saada, saatsin vastavasisulise järelepärimise ja sain vastuse, et kirja autor on…

peacecop kalmer:

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store